WindykacjaCelem naszych działań jest sprawna, szybka oraz skuteczna windykacja wierzytelności Mocodawców. Reprezentujemy klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy na każdym etapie postępowania windykacyjnego, specjalizując się zarówno w polubownym, sądowym jak  i egzekucyjnym dochodzeniu wierzytelności.


Na etapie postępowania polubownego zapewniamy bezpośredni kontakt z dłużnikiem, przeprowadzenie negocjacji, a w rezultacie zawarcie ugody w przedmiocie spłaty wierzytelności oraz odzyskanie od dłużnika utraconych środków finansowych.


W przypadku postępowania sądowego, jakość świadczonych usług na drodze zaspokojenia roszczeń ma na celu uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty lub wyroku, celem niezwłocznego przeprowadzenia egzekucji komorniczej.


Sprawność oraz efektywność prowadzonych działań są wynikiem doświadczenia oraz pełnego zaangażowania zespołu kancelarii. Profesjonalne i specjalistyczne wykształcenie prawnicze, fachowość i efektywność, a także nowoczesne zarządzenie ryzykiem sprawiają zadowolenie naszym klientom.