Sprawy Frankowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na terenie całego kraju w związku z udzielonymi przez banki kredytami „frankowymi” w walucie CHF.

  • Zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach umów kredytowych indeksowanych oraz denominowanych do waluty franka szwajcarskiego.
  • Bezpłatna i indywidualna analiza każdej umowy kredytu pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta oraz wyboru żądania całkowitego stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego lub tzw. odfrankowienia kredytu, czyli wyeliminowania klauzul abuzywnych z zawartej umowy kredytu.
  • 100 % skuteczność w prowadzonych sprawach w imieniu kredytobiorców przeciwko bankom pozwala na indywidualne uzgodnienie niskich kosztów wstępnych za prowadzenie sprawy oraz możliwość zapłaty wynagrodzenia na raty oraz uzależnienie wynagrodzenia od sukcesu wygranej sprawy.