Usługi prawne dla klientów indywidualnychKancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną obejmującą:


  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy oraz administracyjnego

  • reprezentowanie klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji

  • aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym

  • zastępstwo przed organami administracyjnymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości

  • sporządzanie umów oraz wszelkich pism procesowych

  • uczestniczenie w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji