Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną obejmującą:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy oraz administracyjnego
  • reprezentowanie klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji
  • aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym
  • zastępstwo przed organami administracyjnymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości
  • sporządzanie umów oraz wszelkich pism procesowych
  • uczestniczenie w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji